برن ساعات بازیگر ترک صفحه اول بیوگرافی

روابط دیگر برن ساعات

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

برن ساعات قبل از ازدواج با کنان دوغلو با افراد دیگری هم ارتباط عاطفی داشته است از جمله:
آلپر کول در سال 2004 تا 2006
عکس-آلپر-کول
بولنت اینال از سال 2007 تا 2009
عکس-بولنت-اینال
لونت سمرجی از سال 2009 تا 2011

عکس-لونت-سمرجی